wandelnetwerk

Er is een tijd geweest dat de Noordzee vrij spel had in de wadkwelder hierachter, Het Buitenveld of Koegras geheten. Totdat in 1612 de Zanddijk voltooid werd en deze stuifdijk tot een duinenrij aangroeide: de Noordduinen. Sindsdien werd het hier een stuk rustiger en verzandde de kwelder steeds meer. In 1818 werd de kwelder drooggelegd, maar dat bleek geen succes vanwege de arme grond, het stuivende zand en het gebrek aan mest. Rond 1900 overheerste de schapenteelt, met de melkveehouderij als goede tweede. Julianadorp werd gesticht in 1909 en is een betrekkelijk jong dorp. Het is voorzien van een kerkje en vernoemd naar de pasgeboren kroonprinses Juliana. Pas na de komst van ervaren bollentelers uit ‘De Zuid’ (de bollenstreek rond Lisse) begon de polder aan een tweede, winstgevender leven: van schapenpolder naar bollenpolder. In de jaren 1970 besloot Den Helder om bij Julianadorp zijn overloopwijk te bouwen. Later verrezen in Julianadorp aan Zee diverse bungalowparken voor de strandtoeristen. Van bollendorp tot baddorp dus. 

In delen van de Noordduinen grazen Schotse Hooglanders.