wandelnetwerk

Van de twee dorpjes aan het Marsdiep is Huisduinen of ‘Husiduna’ de oudste. Hier woonden al in de vroege middeleeuwen vissers en boeren. Het eerste huis in ‘Helder’ werd pas in 1520 gebouwd. Beide dorpjes hebben veel te lijden gehad van het oprukkende Marsdiep. Huisduinen lag rond 1300 bijna 9 kilometer westelijker en moest vele malen oostwaarts verhuizen. Vóór de aanleg van de Zanddijk naar Groote Keeten in 1612 was Huisduinen, samen met zijn Grafelijkheidsduinen in het zuiden, een waddeneiland. In 1811 besliste Napoleon dat hier een sterk kustfort moest komen, ter bescherming van de geplande marinebasis om de hoek, aan het Nieuwe Diep. Dat werd Fort Morland, sinds 1814 Fort Kijkduin genoemd. Later werd het fort met een gietstalen koepel versterkt als onderdeel van de Stelling van Den Helder. En nu, gerestaureerd en wel, is in het fort een museum en Noordzeeaquarium