wandelnetwerk

Het dorp Andijk is ontstaan uit verschillende kleine buurtschappen, die als het ware tegen de oude Westfriese Omringdijk lagen aangeplakt. Sommige daarvan, zoals Bangert, Kerkbuurt en Geuzenbuurt, zijn goed bewaard gebleven. De achterliggende polders hadden lang te kampen met wateroverlast. Rond 1840 stonden er in totaal dertien molens in de Polder Het Grootslag, maar nat bleef het. Kort daarna deed de stoommachine haar intrede. In 1863 werd bij Andijk een hulpstoomgemaal in gebruik genomen. Dit werkte zo goed dat in de decennia daarna de capaciteit flink werd opgeschroefd. Het gemaal heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de tuinbouw in Polder Het Grootslag. Tegenwoordig heeft het oude gebouw een museumfunctie.