wandelnetwerk

Kwadijk is van oorsprong een laatmiddeleeuws vissers- en akkerboerendorp, gelegen aan een ‘kwaaie’ (moeilijk te onderhouden) polderdijk. Na de droogmaking van de Beemster (1612) en de Purmer (1622) is het dorp overgegaan op veeteelt. Kwadijk is net als het dorp Hobrede een kindje van het noordelijker gelegen moederdorp Drey of Oud-Kwadijk, dat rond 1350 in het ingeklonken veen verdwenen is. Aan de zuidkant heeft het moderne Purmerend een flink stuk van het vroegere gebied van (Nieuw-)Kwadijk opgesoupeerd.

Vanuit startpunt Kwadijk loopt ook het Ommetje van de maand maart 2017. Lees hier meer...