wandelnetwerk

Limmen lag in de prehistorie aan de rand van het oer-IJ, een zijtak van de Rijn die bij Castricum in zee uitkwam. De monding was een delta van zandplaten, slikken, kwelders en kreken. Ruim tweeduizend jaar geleden is dit zeegat dichtgeslibd en werd de moerassige delta een strandvlakte. Het dorp zelf ligt hoog en droog op een langgerekte strandwal, een zandrug die vierduizend jaar geleden de kustlijn vormde. Aan de randen van de strandwal hadden de bewoners hun akkertjes, de ‘geesten’. Op de laaggelegen strandvlakte lieten ze hun vee grazen. U staat hier op de Oostergeest. Boerderij Vredeburg uit 1869 rechts van u staat op de oostelijke rand van de strandwal.

Beide routes gaan over de Visweg. De Egmonder vissers kwamen hier de strandwal over naar het Stet aan de Dusseldorpervaart. Daar werd de vangst overgeladen van hun karren in schuiten voor verder transport over water.