wandelnetwerk

Nieuwe Niedorp ontleent zijn charme aan de karakteristieke Dorpstraat, met huisbruggetjes en het oude schutsluisje in de Voorsloot, de wat scheve kerktoren uit 1684 en de vroegere herberg De Roode Eenhoorn uit 1530. En natuurlijk aan de beeldbepalende Westermolen, een achtkante binnenkruier uit 1854 in de Oosterpolder. Deze molen lag toen aan de Herbergsloot, die later werd vergraven en verbreed tot het Kanaal Alkmaar-Kolhorn (1938-1942). Volgens kenners staat de naam Niedorp of ‘Nijedorp’ (eerste vermelding in 1206) voor ‘Ten-iedorp’ ofwel Waterdorp (‘die’, ‘ie’, ‘ij’, ‘ee’, ‘ae’of ‘aa’ staan in Noord-Holland vaak voor ‘water’). Het nieuwe ‘dorp aan het water’ onderscheidde zich toen al van het Oude Waterdorp, dat zo’n 4 kilometer zuidelijker ligt. In 1415 werden beide dorpen verenigd onder de naam Stede Niedorp, maar ook deze ‘plattelandsstad’ bleef een dorp – een dubbeldorp.