Startpunt Waterlandplein

Het Waterlandplein is een veelbezocht winkelcentrum temidden van hoge woontorens en drukke verkeersaders. Het is bijna verbazend hoe gemakkelijk je hier het stadsgroen in kunt wandelen. Daarom is het plein een uitstekende uitvalsbasis voor wandelingen langs het IJ of richting Waterland buiten de ring. De parken Groene Zoom en de Schellingwouderbreek liggen om de hoek. De breek is een oude doorbraakkolk achter de Nieuwendammerdijk. Buitendijks ligt het Schellingwouderpark. Pony’s en schapen dralen hier over glooiend weiland, tussen rommelige moestuintjes en meidoornhagen. Nieuwendam was in de VOC-tijd een veel gebruikte vluchthaven aan het IJ. Er lagen altijd wel een paar koopvaardijschepen en er was een reparatiewerf. Gepensioneerde scheepskapiteins lieten hier hun onderkomen bouwen, indertijd met vrij zicht op de binnenzee. Fraai versierde klokgevels verraden de rijkdom.

Het ommetje Nieuwendam (blauw) gaat via de parken naar de Grote Die, het watertje aan de rand van Nieuwendam. Het Molenpad brengt u op de dijk met zijn fraaie houten huizen. Een pad met hoge populieren leidt langs het Zijkanaal naar de Schellingwouderbreek.

De Schellingwouderoute (paars) verbindt al het groen rondom het oude dijkdorp. U wandelt via het Schellingwouderpark richting de Oranjesluizen in het IJ. Het kerkepad brengt u bij het oude kerkje. Langs tuinpark Rust en Vreugd en de Weeresloot gaat de route onder de A10 door naar buiten. Na een blik op de kerktoren van Ransdorp maken het Baanakkerspark en de Groene Zoom de waterrijke parkenronde compleet.

De Waterlandse Zeedijkroute (zwart) gaat grotendeels over de zeedijk die Waterland eeuwenlang heeft beschermd. Let op: het is een lijnwandeling van west naar oost.