wandelnetwerk

De monding van het Utrechtse riviertje de Eem in de Zuiderzee was lange tijd een laaggelegen moeras, waar de binnenzee vrij spel had. Rond het jaar 1000 begonnen boeren met de ontginning. Op de oeverwallen van de Eem legden ze de Zomerdijk aan en haaks daarop ontstond de Meentdijk. Aan de kronkels in de dijken en de doorbraakkolken daartussen kunt u nog zien dat er de nodige overstromingen zijn geweest. Op de Zomerdijk was vroeger een verhard karrenspoor. Vergeleken met de drukte in het Gooi is de Eemnesserpolder een oase van rust. Het gebied is in trek bij weidevogels, waaronder kieviten, grutto’s en ook de zeldzame kemphanen.