wandelnetwerk

In 1925 werd de Vereniging Zonnestraal opgericht voor de realisatie van een arbeids- en nazorgkolonie om tuberculosepatiënten te laten herstellen en terug te begeleiden naar hun woon- en werkomgeving. ‘Ome Jan’ van Zutphen was de drijvende kracht achter de oprichting. In zijn eigen familie en bij de diamantslijpers in Amsterdam had hij meegemaakt wat tbc kon aanrichten. Als bestuurder van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond had hij zich ingezet voor een steunfonds voor zieke ANDB’ers, het zgn. Koperen Stelen Fonds. In 1919 kocht dit fonds het landgoed. In 1928 werd het complex officieel geopend, in 1931 werd het Dresselhuyspaviljoen geopend. Architecten Jan Duiker, Bernard Bijvoet en constructeur Jan Gerko Wiebenga ontwierpen dit icoon van het Nieuwe Bouwen. Licht, lucht en ruimte karakteriseren deze transparante architectuur in beton, glas en staal. Een genezende omgeving voor de tbc-patiënt, de droom van Ome Jan. De patiënten hadden in de paviljoens een eigen kamer. Zij werkten in de werkplaatsen, moestuinen en boomgaarden.

Routemarkering nog in aanleg, gereed eind 2019.