Spring naar inhoud

Broedseizoen van start!

Broedseizoen van start! afbeelding

Om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen worden tijdens het broedseizoen met bordjes alternatieve wandelroutes aangegeven. Deze routes worden ook vermeld op de websites van het Noord-Hollandpad en het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Kijk goed naar de bebording, houd honden zoveel mogelijk aan de lijn en betreed de kwetsbare gebieden niet, zodat de beschermde weidevogels in alle rust kunnen broeden.