Op de grens van stad en polder (Kwadijk)

Kwadijk ligt op de grens van stad en polder. Je komt langs de Purmerringvaart, een mooie heemtuin, komt over het terrein van De Prinsenstichting,het  park De Noord en passeert de karakteristieke watertoren en kerkje van het eeuwenoude lintdorpje.

Tekst en foto’s Joop Duijs

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1706.jpg

De karakteristieke watertoren van Kwadijk.

De bijna voltooide, naar vier banen verbrede N244 die Edam en Volendam met de A7 verbindt, is de grens van stedelijk en landelijk landschap. Aan de ene kant de hoge flats van Purmerend, aan de andere het lentegroene polderland van de Zeevangspolder. Daar lonkt het lintdorp Kwadijk voor een verrassend ommetje.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1701.JPG

Ganzen hebben de weilanden overgenomen van de koeien en schapen.

Kwadijk (Quadyck) ontstond eind twaalfde eeuw en was tot 1970 een zelfstandige gemeente. Het fraaie, uit 1912 daterende raadhuis halverwege het voormalige agrarische dorp is daar nog steeds de stille getuige van. Kwadijk heeft nog wat hobbyboertjes, maar verder zijn de kapitale boerderijen nu alleen nog in gebruik als luxe woonhuizen. Opgestaan is plaatsje vergaan, want de voor agrarische doeleinden amper nog gebruikte weilanden genieten nu vooral grote populariteit bij ganzen. En het lijkt wel of het er steeds meer worden…

We wandelen eerst in oostelijke richting naar Edam-Volendam, de gemeente waarvan sinds een jaar ook Kwadijk onderdeel is. Uitkijken want het kan hier druk zijn op de smalle dorpsstraat, waar verse paardenvijgen ons naar De Paardenhof, een van de twee maneges van het dorp, gidsen.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1725.JPG

Het zonnepanelenveld dat 1400 gezinnen van stroom voorziet.

Even verder passeren we de uit 1922 daterende stalen brug over de Purmerringvaart waar we links een enorm zonnepanelenveld – 22.000 panelen! - zien dat veertienhonderd gezinnen van stroom voorziet. In het al jaren geleden geprepareerde bedrijventerrein Baanstee-Noord horen we het monotone gedreun van heistellen die gestaag betonnen palen de grond instampen. Het gaat weer goed gaat met BV Nederland. De economie draait als een tierelier, er wordt weer als vanouds geconsumeerd, de files groeien gestaag en er wordt inmiddels zoveel gebouwd dat er al een tekort dreigt aan bouwvakkers. Het aanvankelijk als bedrijvenlokker gepresenteerde industrieterrein had duizenden nieuwe banen moeten opleveren voor de Purmerender, Edammer en Volendammer bevolking. Door de economische crisis van de afgelopen jaren lag het terrein echter jarenlang braak, maar inmiddels is de woningnood weer zo groot dat

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1711.JPG

De Purmerringvaart is populair bij de recreatievaart en roeiers.

Baanstee-Noord nu langzamerhand wordt volgebouwd met bedrijven die verhuizen vanaf oude bedrijventerreinen elders in Purmerend. Hun bedrijfs-verplaatsing creëert daardoor ruimte voor broodnodige woningbouw. De beloofde en geplande ‘hoge architectonische kwaliteit’ op de Baanstee- Noord wordt zoals tegenstanders tien jaar geleden overigens al verwachtten grotendeels aan de laars gelapt. Gemiste kans, want het zoveelste lelijke industrieterrein is in aanleg.

Ook aan de overkant van bij de pleziervaart populaire Purmerringvaart bedrijvigheid. Naast het karakteristiek witte, uit 1884 daterende stationsgebouw, dat sinds 1938 niet meer als zodanig in gebruik is, verrijst ongeveer in dezelfde stijl een nieuw kantoorgebouw.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1716.JPG

Het uit 1884 daterende stationsgebouw van Kwadijk dient nu als kantoorruimte.

Als we bij de volgende houten brug de ringvaart weer oversteken, volgen we niet de blauwe pijl naar rechts, maar gaan eerst linksaf en wandelen vervolgens een leuk parkje in waar voorheen een vuilnisbelt lag. Hier proef en ruik je het voorjaar al. Aan de nog kale takken zie je de eerste kleine groene puntjes en vogeltjes scheren zo hard door het struikgewas dat het lijkt of ze zich in goede conditie aan het brengen zijn voor de komende broedtijd. Het bosje uit passeren we eerst een schaats/skeelerbaan en iets verderop een schooltuinencomplex. Ook ligt hier een bijna twee hectare grote heemtuin die toont wat er allemaal in Waterland groeit en bloeit. Zo is er een waterpartij met rietoevers en waterplanten, voedselarme en voedselrijke hooilanden, poeltjes voor amfibieën, een bosje met houtophopingen en ruigtebegroeiing. De tuin bevat zeldzame planten als o.a. moerasandoorn, wateraardbei, moerasspirea, wolfspoot, brede orchis, rietorchis, grote waterweegbree, grote ratelaar, zwanebloem en kievitsbloem.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1722.jpg

De Heemtuin laat zien wat er allemaal in Waterland groeit en bloeit.

Op weg terug naar de ringvaart passeren we het terrein van Modelbouwvereniging Waterland met o.a. een echte autoracebaan, waar in het weekend jong en oud via radiografische besturing wedstrijdjes doen met hun modelraceauto’s.

Weer terug op de ringdijk steken we even verderop de spoorrails over en slaan af richting Purmerend. We passeren de garages van busonderneming EBS (R- NET), lopen zo’n honderd meter door een industriegebied, waarna we afslaan naar de Prinsenstichting. Een enorm wooncomplex waar mensen met een verstandelijke beperking op een zo’n natuurlijk mogelijke manier met elkaar kunnen wonen. Het wooncomplex ligt in Park De Noord dat de natuurlijke buffer vormt tussen woonwijken en de autoweg N244. Ook hier voel je het voorjaar.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1708.JPG

Knotwilgen in Park De Noord.

Even verder zien we hockeyvelden en de witte contouren van de later dit jaar te openen nieuwe sporthal. Het parkpad leidt ons naar een tunnel dat ons terugbrengt naar ons startpunt.

Over een fietspad lopen we naar de karakteristieke, achthoekige watertoren van Kwadijk die in 1925 werd gebouwd en inmiddels in gebruik is als woonhuis. De verbouwing van de vijfenveertig meter hoge toren kostte vijf en half jaar en werd voor een groot deel door de bewoners zelf gedaan. Weer terug nemen we nog even een kijkje bij het uit 1835 daterende kerkje dat een 17e eeuwse preekstoel en een uit 1741 daterend doophek heeft. Er zijn af en toe nog kerkdiensten, maar er wordt ook getrouwd en concerten gegeven. Zo treedt Margriet Eshuijs er op 1 april op. Er gebeurt nog van alles in Kwadijk.

R:\Afdelingen RNH\Communicatie\PROJECTEN\Wandelnetwerk NH\Promotie\Ommetje van de Maand\2017\maart 2017\foto's\IMG_1702.jpg

Het kerkje van Kwadijk waar nu vooral wordt getrouwd en concerten gegeven.

De route vanaf startpunt Kwadijk (6 km)

Honden aangelijnd toegestaan, 25% onverhard. Geen horeca. Start op Kwadijk 94, Kwadijk, bij nummer 16. Wandel naar 57- 62-63. Hier houten brug over ringvaart oversteken. Aan de overkant blauwe pijl naar rechts negeren. Ga LA, passeer na 10

m. een gemaal en ga vrijwel gelijk daarna naar rechts parkje in. Passeer klaphekje. U kunt in het park het pad linksom of rechtsom volgen. Aan het einde van het parkje komt u op een asfaltweg. Volg deze ca. 300 m. Ga bij 2e afslag LA. U passeert wilgenlaantje met aan linkerhand schoolwerktuinen. Bij eerstvolgende driesprong de meest linkse afslag nemen (de tweede leidt naar de Heemtuin). Pad volgen tot de dijk. Sla hier linksaf. U komt weer bij de brug die u eerder bent overgestoken. Volg vanaf daar weer de blauwe pijlen naar 59- 58 en terug naar startpunt 16.

 • Om deze route in de app te zetten: scan vanuit de app de QR code of voer het routenummer 99756 in.
 • 5.23 km
 • Gesloten routeGesloten route
 • Binnenkort gesloten routeBinnenkort gesloten route
 • MeldingenMeldingen
 • KeuzepuntKeuzepunt
 • Startpunt met informatiebordStartpunt
 • EenrichtingstrajectEenrichtingstraject
Startpunt Kwadijk

Naar
Startpunt Kwadijk

Toon aanrijroute
Scroll onderstaande tabel horizontaal om meer te zien
Van Naar Trajectlengte Markering(en) Kenmerken Meldingen

Startpunt kwadijk

0.14 km
  1.02 km
   0.85 km
    3.09 km
     0.21 km

      Startpunt kwadijk

      0.27 km