Spring naar inhoud

Startpunt Twiske Beheerkantoor 14 afbeelding

Het Twiske was vroeger een uitgeveende rimboe: het Rijk der Duizend Eilanden, aldus natuurkenner Jac. P. Thijsse. Een verwaterd landschap met afgekalfde turflegakkers en uitgedijde pet- of trekgaten. In de jaren 1940 en 1950 is het gebied ingepolderd als werkverschaffingsproject. Na stopzetting van dit mislukte project is het herschapen als recreatiegebied in de jaren 1960 en 1970. Inmiddels ziet Het Twiske er natuurlijker uit dan ooit: je zou zweren dat de schrale graslanden, rietzomen, sloten, plasjes, oevers en bosjes er al eeuwenlang zo bij liggen. Een geslaagd stuk mensenwerk, waar velen aan hun trekken kunnen komen. Voor de wandelaars liggen er kilometers aan voetpad in een zeer afwisselendlandschap. Kijk in dit filmpje naar Het Twiske, waar de natuur mooi samengaat met recreatie en evenementen.

  • De Roemerroute (blauw) leidt u door een vrij open begrazingsgebied met pony’s en koeien en een dicht polderbos met els, beuk, esdoorn, zomereik, es en grove den. Het ommetje voert verder langs een bijenstal en een plas met strand.
  • De Twiskeroute (rood) is de Grote Ronde van Het Twiske, over of evenwijdig aan de hoge groene ringdijk en deels samenlopend met kortere ommetjes. De noordkop komt het dichtst bij het vroegere veenlandschap. Honden zijn verboden.