Startpunt Station Hollandse Rading 21 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Erfgooiersroute (rood)
Onverhard pad (deels)
6.98km
Tienhovense Kanaalroute (paars)
Onverhard pad (deels)
5.89km

Station Hollandsche Rading ligt precies op de grens (‘rading’) van Holland en Utrecht. In het verleden is hier heel wat strijd geleverd tussen de bisschop van het Sticht, zoals Utrecht toen genoemd werd, en de graaf van Holland. Zo vond in 1348 de Slag bij Hollandsche Rading plaats op het Laapersveld. Ooit een uitgestrekte heidevlakte aan de noordzijde, nu zwaar bebost en doorsneden door wegen en de diep ingegraven spoorlijn. Aan de noordwestkant ligt landgoed Einde Gooi, de naam spreekt voor zich. Het doodlopende Tienhovensch Kanaal is de stille getuige van een ambitieus 19e-eeuws project om de Vecht met de Eem te verbinden: roemloos verzand in de Gooise stuwwal.

  • Via de rood gemarkeerde Erfgooiersroute verkent u het gebied ten oosten van de A27 tot aan het Hilversums Wasmeer (rondwandeling ‘De Zuid’ van het Goois Natuurreservaat).
  • Wandelt u de Tienhovense Kanaalroute (paars), dan volgt eerst de kaarsrechte rading tussen Holland en Utrecht. Bij het vroegere sluiswachtershuis ‘Anno 1824’ van het Tienhovensch Kanaal slaat u scherp rechtsaf. Langs het kanaal loopt u richting Zwarte Berg. Dit is het domein van de beschermde kamsalamander. U keert terug over de prachtige slingerlanen van het stille Einde Gooi (rondwandeling ‘Einde Gooi’ van Natuurmonumenten).