Spring naar inhoud

Startpunt Zwarte Berg 28 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Einde Gooiroute (groen)
Onverhard pad (deels)
5.03km
Hoorneboegse Heideroute (rood)
Onverhard pad (deels)
6.94km

Zwarte Berg: de naam van deze beboste ‘berg’ is waarschijnlijk afgeleid van de zwarte humus- aarde waaruit de bodem bestaat. Op het hoogste punt (16 m) staan wat beuken. Ooit lag hier een golvend oerbos met veel hoge eiken en beuken, het Gooiersbos. Rond 1600 verdween het bos, doordat de erfgooiers te veel kapten en platbrandden voor hun akkertjes en hun grote schaapskuddes opkomend bos geen kans gaven. Het Gooi veranderde in een kaal landschap van golvende heidevelden. Vanaf de 17e eeuw was er weer bos, dankzij de parkbossen die grootgrondbezittersop de buitenplaatsen aanplantten. Zo ook hier, op het landgoed Hoorneboeg waar de Zwarte Berg bij hoort. Voor de ‘grote, stille heide’ wandelt u hogerop, naar de Hoorneboegse Heide.

  • Wandelt u de Hoorneboegse Heideroute (rood) van het GNR, dan verkent u eerst het Zwarte Bergbos en loopt u om het landgoed Hoorneboeg heen, om op de open heide te belanden. Vervolgens loopt u terug via ’t Hoogt van ’t Kruis en de Uilenbergjes, een zandverstuiving met op de hei 4000 jaar oude grafheuvels.
  • De Einde Gooiroute (groen) is een rondwandeling die u voert over het stille en vrij onbekende landgoed Einde Gooi van Natuurmonumenten. Dit landgoed is aangelegd in de 19e eeuw op de grens van droge zandgronden en natte veenweiden. Middenin staat een landhuis met een boerderij, erachter ligt een parkbos met een