Spring naar inhoud

Startpunt Petten 1 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Rode route vanaf startpunt Petten
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
7.86km
Oranje route vanaf startpunt Petten
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
4.15km
Blauwe route vanaf startpunt Petten
Onverhard pad (deels)
6.3km
Groene route vanaf startpunt Petten
Onverhard pad (deels)
4.39km
Zand tegen Zee route
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
9.01km

Petten is herhaaldelijk door stormvloeden weggespoeld en elders weer opgebouwd. Het vroeg-middeleeuwse ‘Pethem’ lag zo’n twee kilometer westelijker (nu zee), op een lange smalle duinenrij: het Hondsbos. Door de eeuwen heen zijn verwoede pogingen gedaan het tij te keren. In het zuiden en oosten met de Oude Schoorlse Zeedijk (sinds 1300) en de Zijperzeedijk (1597). Met de waterwolf aan de noordkant werd vanaf 1698 afgerekend door de Spreeuwendijk. Maar pas met de brede basaltversterking van de Hondsbossche zeewering uit de jaren 1870 werd deze echt stormbestendig. Petten leek gered. Tot 1943, toen de Duitsers het (derde) dorp afbraken voor hun Atlantikwall. Het huidige Petten is het vierde.

  • De rode route voert over de imposante Hondsbossche Zeewering en de Oude Schoorlse Zeedijk. Deze grasdijk kronkelt om de vogelrijke Abtskolk, restant van een doorbraak in 1570.

  • De oranje route slaat af over de onverharde Hazedijk, de ringdijk van de Hazepolder.

  • De blauwe route loopt over de Pettemer Zeewering en langs infocentrum ‘Kust. Zand tegen Zee’. Ook gaat een flink stuk over het strand, over schelpenpaden en door de natte duinvalleien van Het Korfwater.

  • De groene route gaat via de Spreeuwendijk door de beboste Pettemerduinen. Ook voert de route over de Zijperzeedijk.

  • Van de Zand tegen Zee route is een uitgebreide en informatieve routebeschrijving beschikbaar.