Startpunt Ankeveen 87 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Dammerkaderoute (geel)
Onverhard pad (deels)
6km
Bergsepadroute (rood)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
9.72km

De Ankeveense Plassen zijn het in de 17e eeuw uitgeveende en verwaterde deel van de middel­eeuwse Ankeveense Polder. Het is gelegen in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vecht­plassen. Natuurmonumenten beheert deze groene en vogelrijke rimboe van verlande petgaten en begroeide, rietomzoomde legakkers uit de ver­veningstijd, afgewisseld door open watervlakten. Een waar paradijs voor wandelaars! Dit gebied kunt u alleen betreden over lange, rechte gras­kades, zoals de Dammerkade en het Bergsepad. Dat geldt ook voor het deel van de Ankeveense Polder ten oosten van het dorp. Ook hier is veel moerasbos, maar ook open veenweiden waar nog geboerd wordt. 

  • Wandelt u de Dammerkaderoute (geel), dan gaat u eerst een schelpenpad in, het Bergsepad. Dit is een oud kerkepad tussen Ankeveen en Nederhorst den Berg. Bij De Googh, een sfeervol vissersbuurtje, stuit u op de Spiegelplas. U slaat hier rechtsaf om via een moerasbospad bij de groene Dammerkade uit te komen, een brede grenskade tussen Holland en ’t Sticht. Dit is een vroegere legakker, waar het uit het petgat op­gebaggerde veen te drogen werd gelegd en daarna in turven werd afgestoken.
  • Kiest u de Bergsepadroute (rood), dan verlengt u de geel gemarkeerde route oostwaarts. U wandelt over het Verlengde Bergsepad (type laarzenpad) richting ’s-Graveland en vervolgens over de Stichtse Kade, een verharde voortzetting van de Dammerkade, weer terug naar Ankeveen. Deze route was ommetje van de maand augustus 2019. Lees hier het verhaal.