wandelnetwerk

Recreatieterrein Dorregeest ligt aan het Uitgeestermeer. Dat meer is ontstaan aan het begin van onze jaartelling als zuidelijk deel van het ‘Schermeer’, wat nu een droogmakerij is met als naam De Schermer. Naast het Uitgeestermeer ligt Dorregeest op een oude strandwal (‘geest’ betekent hoge zandrug) en werd vanwege die ligging al in de vroege middeleeuwen bewoond. Vanaf dit startpunt vertrekken drie wandelroutes. De grijze verbindingsroute naar Zwaansmeer komt langs Gemaal Meldijk, een voormalig stoomgemaal uit 1874, en langs de Tweede Broekermolen uit 1631, de enige overgebleven molen van een reeks van vijf in de polder Uitgeesterbroek.