Spring naar inhoud

Startpunt Valkkoog 41 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Groene route vanaf startpunt Valkkoog
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
5.26km
Blauwe route vanaf startpunt Valkoog
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
3.46km
Gele route vanaf startpunt Valkkoog
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
8.45km

Valkkoog betekent ‘buitendijks land met valken’. Rond 1170 is het dorp Valkkoog op een terp ontstaan. Het omliggende land werd rond 1390 ingepolderd en verkaveld in noord-zuidgerichte stroken. Het is nog steeds een beeldschoon dorp, aan de noordzijde beschermd door de Valkkogerdijk. Deze dijk ligt achter de Westfriese Zeedijk of Omringdijk, die na de grote overstroming van 1248 werd opgehoogd en versterkt. Het is een waar monument van zwoegen en zweten. Dijkdoorbraken maakten diepe ‘wielen’ waaromheen steeds een nieuw stuk dijk aangelegd moest worden, door een leger van dijkwerkers. Zulke dijkwielen liggen ten noorden van Valkkoog en ten zuiden van Sint Maarten. De wielen zijn nu door riet omzoomd en rijk aan watervogels. Boven de hoge dijk ligt de kwelderpolder Burghorn, ontstaan na het leggen van de Nieuwedijk in 1461.

  • Het blauwe ommetje gaat langs twee dijkwielen en via een boerenlandpad naar het kerkje van Valkkoog dat voor een deel dateert uit de 16e eeuw en deels uit de 19e eeuw.

  • Het groene ommetje is een verlengde variant van het blauwe ommetje. Ten zuiden van de Killemerweg gaat de route over twee boerenlandpaden.

  • Het gele ommejte gaat in in zuidelijke richting via het buurtschap Groenveld, zijn prachtige poldermolen (1560) en de middeleeuwse Tolkerdijk.

NB: medio okt.-begin dec. loopt mogelijk een stier in de weilanden rond keuzepunt 43. Op de boerenlandpaden zijn honden niet toegestaan.