Spring naar inhoud

Startpunt Van Ewijcksluis 20 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Oude Veerroute (blauw)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
11.65km
Oostpolderroute (groen)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
14.15km

De grootste sluis van de polder Anna Paulowna is vernoemd naar Daniël van Ewijck, een provinciaal gouverneur van Noord-Holland die zich voor de inpoldering (1845-1846) heeft ingezet. Aan de Van Ewijcksvaart langs de huidige N249 stond toen een hypermodern stoomgemaal dat het overtollige water uit de Westpolder maalde. Door de grote schutsluis voer je zo de Zuiderzee op; de Korte Afsluitdijk bestond toen nog niet. In dit sluisbuurtje leefden de eerste bewoners als polderwerkers en vissers. De laatsten visten niet alleen op ansjovis en haring, maar ’s zomers ook op wier. Dat wier werd gedroogd en gebruikt als vulsel voor kussens en matrassen. Bij de sluis was een smederij, een scheepswerfje, een bakkerij en een café annex kruidenierswinkel te vinden. Vanaf het veerhuis vertrok de postboot naar Wieringen. Vanaf 1912 kwam de stoomtram vanuit Wieringerwaard en Schagen aantuffen, maar toen de Afsluitdijk er eenmaal lag was het gedaan met postboot en tram. Ook werd in de crisisjaren 1930 de aanleg van de zo vurig gewenste Zuiderzeespoorlijn naar Harlingen gestaakt. De bus en de auto zegevierden.

  • De blauwe Oude Veerroute neemt je mee over polderpaden, door het natuurgebied Kruiszwin (een oude zeekreek) en de historische Poldertuin naar Kleine Sluis, het hoofddorp van Anna Paulowna.

  • De groene Oostpolderroute loopt om deze vruchtbare kleipolder heen, over de groene Amstel-, Oost- en Noorddijken.