Startpunt De Haukes 10 afbeelding

Routes vanaf dit startpunt

Postbootroute (rood)
Onverhard pad (deels)
3.64km
Hoelmroute (groen)
Onverhard pad (deels) Verboden voor honden
5.02km
Westerkliefroute (geel)
Onverhard pad (deels)
9.69km

De Haukes is een sfeervol dijkdorpje aan een oude haven. Vroeger legde hier naast de vissersschepen de postboot van het vaste land aan. Die boot moest aanvankelijk van ver komen: eerst vanuit Oudesluis in de Zijpepolder (sinds 1597), later vanuit Nieuwesluis in de Wieringerwaard (sinds 1611) en nog later vanaf de monding van het Oude Veer in de Anna Paulownapolder (sinds 1847). De overtocht moet toen vanwege de rechte wierdijken veel indruk gemaakt hebben op de reizigers. Zo heeft F. Allan het in zijn Wieringengids uit 1855 over ‘witte wierdijken die het voorkomenhebben van kleine krijtbergen’.

  • De rode Postbootroute loopt langs de Westerlanderdijk en enkele strandjes aan het Amstelmeer. Via de Westerlanderweg, een oude heer- of koningsweg over het eiland, kom je bij het19e-eeuwse kerkje met zijn middeleeuwse toren.

  • De groene Hoelmroute voert door de lage, binnendijkse Hoelmerkoog met zijn groene weilanden en oude eendenkooi. Bij de Westeren Oosterklief (‘klief’ is Wierings voor klif ) gaat de wandeling omhoog. Hier moeten tussen 850en 900 Vikingen gewoond hebben, getuige de opgegraven zilverschatten. Ook loop je over een oude wierdijk: de Hoelmerdijk.

  • De gele Westerkliefroute loopt naar de waddenkant van de westelijke keileemheuvel van Wieringen, om daarna door te steken naar het