Startpunt Burgerbrug 5 afbeelding

Het dorp Burgerbrug is direct na de vierde, definitieve bedijking en droogmaking van het Zijperwad in 1597 gesticht. De naam ontleent het aan de brug over de Groote Sloot, de brede middenvaart van de Zijperpolder. Burgerbrug was een ‘kruisdorp’, met lintbebouwing langs de Groote Sloot en de Burgerweg. De monumentale stolpboerderijen stonden vooral langs de Groote Sloot, zoals Vroegop op nr. 25, een rijke stolp uit 1670, of Starre Kroon op nr. 73 uit 1797. Van de vroeger zo talrijke poldermolens zijn er nog maar een paar over. Naar hun polderafdelingen worden zij met letters aangeduid.

  • De blauwe route loopt langs de rustige westzijde van de Groote Sloot naar molen ‘De F’. Het boerenlandpad van de familie Ruijter voert naar het Noordhollandsch Kanaal. Na de kronkelende Westfriese Zeedijk aan de oostkant de polder weer in, over het boerenlandpad van de familie Boontjes-Duyvis.

  • De oranje route loopt op met de blauwe route, maar komt terug via de Ruigeweg.

  • De rode route pakt de oostzijde van de Groote Sloot en dan het boerenlandpad dwars door de polder richting Westfriese Zeedijk. Langs de Burgerweg terug naar af.

  • De groene route loopt langs de waterberging naar molen ‘De Zuider G’, een achtkante binnenkruier uit 1597. De vaart over met het ‘bruggetje van Kramer’ en via het boerenlandpad naar de Westfriese Zeedijk.