Kies je startpunt

Startpunten zijn goed bereikbaar met de auto en meestal ook met het openbaar vervoer. Je kunt er gemakkelijk parkeren en meestal vind je gezellige horeca in de buurt. Op ieder startpunt staat een informatiebord, waarop de mooiste wandelroutes in de directe omgeving staan. Je kunt kiezen uit rondwandelingen van 2 tot 12 km. Deze routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.

Liever een langere wandeling?
Kies dan een themaroute of stel zelf je route samen met de routeplanner

Startpunt Blaricum
Startpunt Blaricum

Blaricum is – net als Laren – een brinkdorp, ontstaanin de vroege middeleeuwen op een oeroude stuwwal van zand, grint en leem. Hier stonden rond 1500 een kerk en wat boerderijen. Rond die dorpskern … 

Startpunt Boerderij Meerzicht
Startpunt Boerderij Meerzicht

Voor de aanleg van het Amsterdamse Bos in de jaren 30 van de vorige eeuw moesten heel wat boeren het veld ruimen. Alleen Boerderij Meerzicht in de polder Rijkeroort bleef gespaard. De boerderij was al … 

Startpunt Breezand
Startpunt Breezand

De zuidelijke wadkwelder ‘Balgzand’ werd pas in 1846 ingepolderd en kreeg toen de naam ‘ Anna Paulowna’, naar de vrouw van Willem II: Anna, dochter van de Russische tsaar Paul I. … 

Startpunt Broek in Waterland
Startpunt Broek in Waterland

Broek in Waterland is ontstaan als boerendorp in het drassige hoogveen bij de Enge Leet – vandaar de Oudhollandse naam ‘broek’ (moeras). Toen het hoogveen steeds dieper inklonk, verhuisden … 

Startpunt Broek op Langedijk
Startpunt Broek op Langedijk

Broek op Langedijk is bekend vanwege de BroekerVeiling, de eerste veiling ter wereld. Tussen 1887 en 1973 werden er groenten geveild. Direct ten oosten van de haven, aan de Sluiskade, zie je de … 

Startpunt Buitenhuizen
Startpunt Buitenhuizen

Buitenhuizen is oorspronkelijk een buitendijks gebied in het IJ, onder het middeleeuwse lintdorp Assendelft. Op de zuidpunt was een veerverbinding naar de Velserdijk bij Spaarndam, waar een veerhuis stond. … 

Startpunt Burgerbrug
Startpunt Burgerbrug

Het dorp Burgerbrug is direct na de vierde, definitieve bedijking en droogmaking van het Zijperwad in 1597 gesticht. De naam ontleent het aan de brug over de Groote Sloot, de brede middenvaart van de Zijperpolder. … 

Startpunt Callantsoog
Startpunt Callantsoog

Callantsoog moest meerdere malen verhuizen. Het eerste, vroeg-middeleeuwse dorp lag twee kilometer westelijker op een gesloten strandwal, omringd door halvemaanvormige duinen: ‘oogduinen’. … 

Startpunt Camperduin
Startpunt Camperduin

Beschrijving Tussen Camperduin en Petten zijn de duinen vaak weggeslagen door stormvloeden. Daarom legde men de Hondsbossche Zeewering aan. Mannen uit de verre omgeving werden opgeroepen om een zanddijk … 

Startpunt Castricum (Station)
Startpunt Castricum (Station)

Castricum ligt in de delta van het oer-IJ, een zijarm van de Rijn, die 10.000 jaar geleden van het IJmeer naar Castricum stroomde en uitmondde in de Noordzee. De hoge en droge oeverwallen langs de stroomgeulen …